Recykling


Proces ten polega na wtórnym przerobie uszkodzonych, nietypowych palet oraz innych opakowań drewnianych.
Posiadamy stosowne zezwolenia urzędowe na odbiór i transport materiałów podlegających recyklingowi.

Potwierdzamy kartę przekazania odpadu oraz dokument potwierdzający recykling.

Decyzja na odzysk i recykling

Recykling str.1 Recykling str.2Recykling str.3Decyzja na transport odpadów

str.1str.2