Licencja


Licencja na produkcję palet EUR ,EPAL  Licencja na naprawę palet EUR, EPAL


Świadectwo IPPC , ISPM15

Instytut Technologii Drewna, wersja PL   Instytut Technologii Drewna, wersja EN


Decyzja na odzysk i recykling

Recykling str.1 Recykling str.2Recykling str.3

Decyzja na transport odpadów

str.1str.2


Certyfikaty i szkolenia

Certyfikat Epal Marcin Skowroński     Certyfikat Epal Paweł Głowacki
Certyfikat Epal Tomasz Bochenek      Certyfikat Epal Tomasz Gurda

  Certyfikat Epal Piotr Matura              Certyfikat Epal Zdzisław Matura